2. Public Security

Обществена сигурност

● Откриване на пожар

Интегрираният алгоритъм за откриване на пожарна точка позволява бързо позициониране иранно предупреждение за предотвратяване на потенциален пожар

● Мащабна сцена

Приложим за откриване на ултра дълги разстояния в обширни зони с голямо виждане

● Гъвкава конфигурация

Могат да бъдат избрани различни обективи според сценария на приложение

● Ефективна защита

Инспекция за безопасност и забелязване на опасни зони в язовири и водоеми

2.1 Public Security
2.2 Public Security
2.3 Public Security
2.4 Public Security