1. Intelligent Traffic

Интелигентен трафик

● Целодневно и през цялото време

Надежден при екстремни метеорологични условия (дъжд, мъгла, сняг, пясък и прах)

● Измерване на температура

Измерване на температурата в реално време и ранно предупреждение за електропроводи покрай железопътни/пътни линии

● Ефективна защита

Предотвратяване на пожар и откриване на просмукване в тунели

● Патентован алгоритъм

Вграден алгоритъм за интелигентен анализ за измерване на по-широк диапазон

1.1 Intelligent Traffic
1.2 Intelligent Traffic
1.3 Intelligent Traffic
1.4 Intelligent Traffic