4. Intelligent Building

Интелигентна сграда

● Откриване на дим и предотвратяване на пожар

Мониторингът на пожар/пушене в ключови зони осигурява ранно предупреждение за предотвратяване на пожари

● IoT отдалечено управление

Бързо алармиране на опасности за отстраняване на потенциалните опасности за безопасността навреме

● Сигурност и превенция

Усъвършенствани мерки за превенция като трансгранично/регионално откриване и аларма за свързване

 

4.1 Intelligent Building.jpg
4.2 Intelligent Building.jpg